menu dblex
3het
våt
4slug
svår
tung
varm
5masig
svett
6fuktig
knogig
7klibbig
mödosam
8arbetsam
9besvärlig
upphettad
11echaufferad
13svettdrivande
svettdrypande