menu dblex
4djur
röta
sopp
växt
5mögel
riska
svabb
ticka
6fungus
kremla
murkla
7mycetes
tryffel
8badsvamp
fotsvamp
matsvamp
musseron
skivling
9järnsvamp
jästsvamp
svampdjur
10champinjon
skäggsvamp
stoppsvamp
tvättsvamp
12hudinfektion
svampsjukdom