menu dblex
4djup
svår
5benig
oklar
6dunkel
7abstrus
fördold
nebulös
otydlig
8abstrakt
10djupsinnig
obegriplig
13svårbegriplig