menu dblex
3arg
bös
het
ond
sur
4djup
dryg
elak
grav
grov
hård
slem
stor
tuff
tung
5benig
fatal
kymig
marig
oviss
skarp
stark
svart
svårt
trist
6bister
bitter
blodig
dunkel
farlig
häftig
kinkig
knegig
knepig
knivig
osäker
pinsam
prekär
snårig
sträng
7abstrus
bitande
brydsam
gruvlig
gruvsam
kapital
kitslig
kraftig
kritisk
kvistig
kännbar
mödosam
penibel
plågsam
sorglig
svettig
tungsam
våldsam
ömtålig
8arbetsam
betryckt
intrikat
krånglig
krävande
odräglig
ondartad
otrevlig
prövande
smärtsam
svårlöst
svårtydd
trasslig
tyngande
vanartig
vansklig
9allvarlig
allvarsam
besvärlig
betänklig
elakartad
grannlaga
höggradig
invecklad
obehaglig
svårartad
tryckande
10besvärande
betungande
förtretlig
graverande
motsträvig
påkostande
svårtolkad
11bekymmersam
komplicerad
ofördragsam
påfrestande
sjusärdeles
svårfattlig
12ansträngande
förskräcklig
kvalificerad
törnbeströdd
13svårbegriplig
svårhanterlig
14ogenomtränglig
svårförståelig