menu dblex
4dart
glav
järn
pamp
plit
stål
5sabel
vapen
värja
6glaven
klinga
7florett
huggare
9huggvärja