menu dblex
6hypnos
8påverkan
styrning
9ingivelse
10masspsykos
11inspiration
12känslosmitta
15självsuggestion