menu dblex
5tömma
6mjölka
skinna
utarma
utsuga
7utmatta
8evakuera
utmärgla
utnyttja
åderlåta
9missbruka
10exploatera
11brandskatta