menu dblex
3bit
4fimp
flik
lapp
rest
stuv
sång
tamp
visa
ända
ände
5remsa
snutt
strof
trasa
6detalj
knutte
melodi
stycke
7spillra
stumpar
8brädlapp
fragment
återstod
9melodibit
sångsnutt
11brottstycke
12obetydlighet