menu dblex
4essä
etyd
5skiss
6utkast
övning
7uppsats
9förarbete
skildring
10avhandling
behandling
visitation
12rolltolkning
undersökning
13övningsarbete
övningsstycke
15förundersökning