menu dblex
5retad
stött
sårad
6gramse
purken
7harmsen
8förargad
misslynt
9förnärmad
förtörnad
10förorättad