menu dblex
5bisak
skräp
6lappri
småsak
strunt
8bagatell
petitess
9futilitet
futtighet
11struntsaker
12obetydlighet