menu dblex
5spola
6skippa
slarva
slänga
trotsa
överge
7förbigå
8försumma
ignorera
vansköta
9negligera
underlåta
10desavouera
eftersätta
nonchalera
åsidosätta