menu dblex
3rem
rep
tåg
4band
glop
hank
tamp
ända
ögla
5kedja
länga
snibb
snobb
tross
träns
vajer
6belägg
slinga
9mallgroda
12viktigpetter
16viktighetsmakare