menu dblex
4makt
5vapen
6styrka
7försvar
trupper
8härsmakt
9krigsmakt
12truppstyrkor