menu dblex
3ism
sug
4lära
5osmos
ström
7rörelse
tendens
8ideologi
riktning
9diffusion
11strömningar
14åsiktsriktning