menu dblex
3udd
4sken
tagg
5blink
blixt
dusch
glans
glimt
skymt
spets
stril
ström
6kaskad
reflex
7skimmer
strimma
strålar
8återsken
9ljuskägla
solstråle
10ljusknippe
11utstrålning