menu dblex
2
3rör
säv
4halm
vass
6stjälk
7hårstrå
stängel
vassrör
8grässtrå
9skäggstrå