menu dblex
3asa
gno
4balk
påle
sega
stag
stöd
stör
5fäkta
knega
knoga
kämpa
plita
props
slita
släpa
stång
träla
ävlas
6arbeta
bjälke
stolpe
streta
stödja
stötta
trakta
8aspirera
nitälska
snedstöd
uppbjuda
10konterfort
11eftersträva
eftertrakta
strävpelare
12stödjebjälke