menu dblex
2
3hes
sur
4besk
frän
grov
hård
karg
kärv
möda
slit
stel
tvär
5amper
barsk
kylig
narig
ojämn
omild
skarp
stram
6bister
bitter
butter
kantig
orakad
raggig
sträng
vresig
7borstig
ohyvlad
oslipad
ovänlig
rivande
strävan
trumpen
8guttural
klanglös
knottrig
raspande
skrovlig
skärande
9avvisande
skorrande
10oharmonisk
14adstringerande