menu dblex
3del
dra
rad
väg
4hala
skal
töja
5etapp
flyga
hissa
hålla
länga
längd
räcka
speta
stråk
stuka
tänja
6område
period
spänna
strama
stycke
vricka
vägbit
7avstånd
distans
förlopp
utrymme
8förkorta
sträckas
styvhala
utspänna
9utsträcka
vägstycke
10försträcka
sträckning
vägsträcka