menu dblex
3bra
4stor
5flott
stolt
yppig
6förnäm
härlig
mäktig
pampig
sublim
vacker
väldig
7kostbar
kunglig
liberal
lysande
märklig
ståtlig
upphöjd
utmärkt
8furstlig
grandios
imposant
magnifik
underbar
ypperlig
9glänsande
mästerlig
orkestral
praktfull
prunkande
storartad
storvulen
10monumental
storstilad
vidsträckt
11imponerande
kontinental
majestätisk
sjusärdeles
upplyftande
12sjudundrande
13beundransvärd