menu dblex
4stor
ädel
5nobel
6förnäm
7generös
hugstor
högsint
upphöjd
vidsynt
8tolerant
9högsinnad
ridderlig
ädelmodig
10förlåtande
storsinnad
överseende