menu dblex
3tal
4makt
term
5enhet
glans
kanon
klass
massa
välde
6faktor
höghet
koryfé
magnat
7höjdare
resning
storman
8anseende
dignitet
glanstid
majestät
potentat
9berömdhet
betydelse
förtjänst
guldålder
härlighet
kvantitet
10berömmelse
glansdagar
sublimitet
11glansperiod
notabilitet
12stormaktstid
13välmaktsdagar
14blomstringstid
storhetsperiod