menu dblex
3klä
trä
4bota
köra
laga
mota
orka
täta
vara
5dröja
dämma
dämpa
frysa
fylla
gömma
hejda
hålla
hämma
lappa
lägga
packa
räcka
sluta
stuva
träda
6bromsa
förslå
hindra
proppa
spärra
stanna
sticka
stilla
stocka
stämma
stävja
7avbryta
avstyra
parkera
upphöra
uthärda
vaddera
8avstanna
inställa
nedlägga
reparera
stagnera
9genskjuta
tillsluta
uppehålla
uppstoppa
10madrassera
svartlista
tillstoppa
vingklippa
11ljudisolera