menu dblex
3ära
5heder
6högmod
nummer
7högfärd
nobless
prydnad
övermod
8ambition
arrogans
prestige
9grandezza
sevärdhet
värdighet
10attraktion
12hederskänsla
högdragenhet
självaktning
18prestigesynpunkter