menu dblex
3bus
gny
lek
liv
låt
ras
rop
tjo
yra
4brus
bråk
glam
hojt
larm
nojs
skoj
stim
tjim
5flams
oljud
rumor
väsen
6buller
oväsen
skratt
ståhej
tjohej
tumult
7leverne
slammer
10förvirring
11kattrakande
12uppståndelse