menu dblex
4kall
lugn
6fattad
sansad
7apatisk
oberörd
8orubblig
tålmodig
9behärskad
känslolös
likgiltig
10filosofisk
flegmatisk
kallblodig
resignerad
ståndaktig
13välbalanserad
14besinningsfull