menu dblex
4bläs
diva
etta
idol
star
5orden
6planet
talang
trissa
7mästare
8asterisk
champion
konstnär
9berömdhet
10celebritet
fixstjärna
himlakropp
primadonna
11filmstjärna
överdängare
12skådespelare
17hänvisningstecken