menu dblex
2
4halm
stam
strå
5skaft
spröt
7stängel
8bladstam
stjälkar
9blomskaft