menu dblex
3fet
4däst
full
mätt
5bukig
diger
pösig
spänd
tjock
7plussig
späckad
uppkörd
utspänd
8bukstinn
uppblåst
välfylld
övergödd
övermätt
9korpulent
proppfull
proppmätt
smäckfull
svällande
uppsvälld
10väderspänd
översållad
11fullproppad