menu dblex
4blid
lugn
mild
spak
tyst
5sakta
sedig
6dämpad
stilla
7fredlig
fridsam
rofylld
trankil
9beskedlig
10saktfärdig
11anspråkslös
stillfärdig
14tillbakadragen