menu dblex
3fin
4chic
5flott
snygg
6förnäm
gentil
sirlig
stilig
strikt
vårdad
7elegant
prydlig
snitsig
stilren
8estetisk
smakfull
9artistisk
stilenlig
välavvägd
11konstnärlig
välberäknad
13aristokratisk
formfulländad