menu dblex
4göra
ingå
5bilda
börja
skapa
sluta
vålla
väcka
6grunda
orsaka
7anlägga
formera
fundera
inrätta
8anstifta
etablera
instifta
upprätta
10fastställa
grundlägga
instituera
organisera
åstadkomma
11konstituera
åvägabringa