menu dblex
3pik
4hugg
5glosa
lemma
snärt
stick
7gliring
glåpord
sarkasm
slagord
9spydighet
10infallsord
spetsighet
11stickreplik
uppslagsord
13försmädlighet