menu dblex
5yppig
7ståtlig
8bildskön
junonisk
10marmorkall
marmorstel
skulptural
statyartad
12marmorsträng
13statyliknande