menu dblex
4fast
6bofast
bosatt
7orörlig
8parkerad
9fortfarig
permanent
12oföränderlig
13stadigvarande
stillastående