menu dblex
3lag
4rätt
ukas
5bjuda
edikt
påbud
regel
staga
säkra
6avväga
budord
dekret
fixera
mognad
skilja
statut
stärka
stödja
stötta
trygga
7befästa
besluta
bestånd
fasthet
fastslå
kungöra
påbjuda
reglera
ryggrad
styrsel
utsätta
8bestämma
förordna
hållning
mogenhet
paragraf
statuera
säkerhet
9dekretera
lagstadga
soliditet
stadfästa
stadgande
stadighet
stipulera
10bekantgöra
fastställa
föreskrift
föreskriva
förordning
grundfästa
kungörelse
reglemente
stabilitet
11bestämmelse
författning
konsolidera
stabilisera
tillkännage
12beständighet
reglementera
13ordningsregel
15oföränderlighet
respektabilitet
16karaktärsfasthet
18ordningsföreskrift