menu dblex
3dös
hög
4bröt
kase
kjol
kupa
skyl
snes
såte
säte
vålm
5bråte
stuka
trave
6hässja
hövålm
stapel
8myrstack
9underkjol