menu dblex
3fix
4fast
lugn
sund
5solid
stark
säker
trygg
6massiv
stadig
7gedigen
hållbar
präktig
stadgad
statisk
stöddig
8bergfast
hållfast
konstant
pålitlig
varaktig
9bestående
beständig
10bärkraftig
supersolid
11beståndande
oförstörbar
12oföränderlig
13stadigvarande
14besinningsfull
16motståndskraftig