menu dblex
4balk
käpp
post
påle
stag
stöd
5palla
staga
stock
stöda
6bardun
hjälpa
pelare
stadga
stolpe
sträva
stödja
7salning
uppbära
8ståndare
9bärbjälke
förstärka
ställning
stödjemur
10gruvstolpe
12stödjepelare