menu dblex
3grå
ond
4putt
skör
5sårad
6kränkt
purken
putten
7fnurrig
skymfad
stucken
8misslynt
mockerad
nedblåst
uppbragt
9förnärmad
förtörnad
nedfallen
10förolämpad
förorättad