menu dblex
3hög
tag
töm
4buff
bunt
dunk
duns
gupp
hugg
kast
kupp
kyss
lyft
puff
pust
ryck
slag
svep
sätt
törn
5chock
knuff
knyck
knäck
parad
rekyl
skuff
smäll
stamp
stick
sting
styng
stöld
tryck
träff
6anfall
anslag
attack
fanfar
impuls
påstöt
ripost
skjuts
stapel
utfall
7bakslag
gruvhål
inbrott
kampanj
pistill
8framstöt
jordstöt
kyrkstöt
luftgrop
skakning
vindkast
9anledning
hornskall
kollision
kontusion
nervchock
skuffning
stoppstöt
stöldkupp
10hornsignal
incitament
mortelstöt
perkussion
11jordbävning
kyrkvaktare
13tillskyndelse
14sammanstötning