menu dblex
4oroa
5förta
korsa
rubba
stöta
6genera
grumla
hindra
ofreda
7antasta
avbryta
besvära
8enervera
fördärva
försumma
förvirra
inkräkta
irritera
9derangera
uppehålla
överträda
10distrahera
11interferera