menu dblex
3lyx
4gala
prål
5flärd
glans
parad
pompa
prakt
prunk
stass
7elegans
8grannlåt
9grandezza
härlighet
10festivitas
13storslagenhet
14högtidligheter
storståtlighet