menu dblex
3bod
4adel
börd
disk
höjd
kast
läge
nivå
rang
5buske
kiosk
klass
posto
sjapp
skick
6planta
7gatukök
resning
8erektion
position
9kondition
salustånd
ställning
tillstånd
10vattennivå
11förhållande
socialgrupp
12beskaffenhet
13samhällsgrupp
samhällsklass
samhällsskikt
15ståndsriksdagen
16levnadsställning
samhällskategori
17samhällsställning