menu dblex
4häva
mota
5dämpa
hejda
hämma
kväsa
kväva
lugna
tygla
6hindra
mildra
släcka
stilla
stoppa
strypa
stäcka
7avstyra
kalmera
8begränsa
moderera
motverka
9förhindra
10vingklippa
11omintetgöra
undertrycka