menu dblex
4liva
nära
5härda
träna
6främja
stadga
styrka
stödja
trösta
7animera
befästa
8bekräfta
bestyrka
rekreera
utveckla
9appretera
förbättra
förstärka
stadfästa
stålsätta
upphjälpa
uppmuntra
10styvstärka
underblåsa
återställa
11konsolidera
stabilisera
vederkvicka