menu dblex
3klä
mål
tal
ton
4ange
duga
ljud
läte
mota
möte
röst
5anslå
dämma
hejda
hämma
kväsa
kväva
noter
organ
parti
åtala
6bringa
bromsa
hindra
klaffa
stanna
stilla
stoppa
stäcka
åklaga
7anklaga
anpassa
avbryta
avsnöra
inkalla
justera
lagföra
lagsöka
påverka
8avstämma
instämma
kongress
notparti
processa
talorgan
9balansera
konferens
10församling
harmoniera
konvergera
11sammankomst
sammanträde
12överläggning