menu dblex
4kapa
kuva
mota
5dämma
dämpa
gäcka
hejda
hämma
kväsa
kväva
sänka
6bromsa
hindra
kvadda
lamslå
släcka
stilla
strypa
stämma
stävja
7avbryta
förlama
stäckas
8förkväva
inhibera
9frustrera
kullkasta
10vingklippa
11omintetgöra
undertrycka