menu dblex
5öppen
6talför
7pratsam
8vältalig
9meddelsam
talträngd
11konversabel
sällskaplig
tillgänglig
12öppenhjärtig
13sällskapssjuk